Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
By: Date: July 12, 2020 Categories: Pendidikan
  Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

  Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

  Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

  1. Tujuan pembuatan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja)

Yang dimaksud dengan DP3 Pegawai Negeri Sipil adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian Pelaksanaan Pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Tujuan daftar tersebut adalah untuk digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat penempatan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala dan lain-lain. nilai dalam DP3 digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan mutasi kepegawaian dalam tahun berikut kecuali ada perbuatan tercela dari Pegawai yang bersangkutan yang dapat mengurangi nilai tersebut.

  1. Unsur-unsur yang di nilai

  2. Jabatan penilai

1)        Daftar penilaian dibuat oleh pejabat penilai.

2)        Penjabat penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai.

3)        Pejabat penilai serendah-rendahnya berpangkat kepala urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, kecuali ditentukan oleh menteri, jaksa agung, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi, pimpinan lembaga non departemen, dan gubernur di lingkungan masing-masing.

4)        Pejabat penilai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap pegawai yang berada di lingkungannya.

5)        Pejabat penilai baru dapat melakukan penilaian pelaksanaan apabila ia telah membawahi Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan.

6)        Pejabat penilai yang belum membawahi pegawai selama 6 bulan dapat membuat DP3 dengan mempergunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh pejabat penilai sebelumnya.

  1. Tata cara penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan mempergunakan tata cara penilaian berikut:

1)        Pejabat penilai menyampaikan DP3 kepada atasan pejabat penilai dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. a)Apabila tidak ada keberatan dari pegawai yang dinilai, DP3 tersebut disampaikan tanpa catatan.
  2. b)Apabila ada keberatan dari pegawai yang dinilai, DP3 tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan pejabat penilai atas keberatan yang diajukan oleh pegawai yang bersangkutan (pegawai yang dinilai).

2)        Atasan pejabat penilai memeriksa dengan seksama DP3 yang disampaikan kepadanya.

3)        Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan pejabat penilai dapat menggandakan perubahan nilai yang tercantum dalam DP3 yang dibuat oleh pejabat penilai.

Recent Posts